Tanácsadás

Tanácsadás kapcsán elsődleges feladatunk partnereink segítése céljaik megvalósításában. Az üzleti és informatikai területek felmérése, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján határozzuk meg az optimumot, jelöljük ki a célt - szükség esetén stratégia, részstratégiák, akciótervek összeállításával.A feladathoz illő projektmenedzsment módszertanok használatával támogatjuk a megvalósítás lépéseit, monitorozzuk a megvalósulást. A visszamérésben a projektkontrolling és hatékonyság növelés eszköztárát használva jutunk eredményre, szolgáljuk ki a vezető információs rendszer és az érintett területek adatigényeit.

Szakértés

Szakértői szolgáltatások nyújtásával támogatjuk szerteágazó szektorokban tevékenykedő ügyfeleinket operatív működésük és döntéshozatali folyamataik optimalizálásában, bevezetendő projektjeik sikerre vitelében, valamint jogszabályi megfelelősségük biztosításában.A jogszabályi, piaci és a belső adottságok, folyamatok, valamint a rendelkezésre álló erőforrások felmérése fontos tevékenységünk, csakúgy, mint az informatikai területek infrastrukturális és szoftver-architekturális elemzése.Az általunk készített dokumentációk a vállalkozás számos területét támogathatják akár a döntéshozatal folyamatában, a belső hatékonyság növelésében vagy alapjai lehetnek egy sikeres stratégia kialakításának is.

Stratégia alkotás, tervezés

A stratégia alkotás folyamata során szakembereink segítségével meghatározhatóvá és megszervezhetővé tesszük partnereink legfontosabb feladatait, hogy rövid távon biztosítsuk a működés hatékonyságát, valamit a vállalkozás hosszú távú eredményességét.Célunk a tudatos jövőalakítás valamint az erőforrások felhasználásának optimalizálása a közösen összeállított stratégia mentén, legyen szó akár részstratégiák összeállításáról üzleti és informatikai területeken egyaránt.Tapasztalt adatelemzőink elismert módszerekkel készítenek adatvagyon felmérést, adatelemzéseket, állapot felmérést, jövőkép tervet, innovációs stratégiát.

Projektmenedzsment

Tevékenységünk keretében biztosítjuk a kijelölt projekt, bevezetendő szolgáltatás, szükséges jogszabálykövetés projektvezetését az igény, cél megfogalmazásától és kidolgozásától a zárási feladatok ellátásáig, kiemelt figyelmet fordítva az előre meghatározott módszertan betartására és a projektben definiált célok teljesülésére.

Szolgáltatásunk az adott projekt teljes életciklusa alatt kiterjed az üzleti oldal és projektmenedzserek szakmai támogatására, informatikai tanácsadásra.Kitűnő informatikus kollégákkal és innovatív megoldásokkal támogatjuk a tesztelés, valamint az implementáció, szükség esetén a migráció folyamatait. Az élesítés, bevezetés napján támogatási és helpdesk szolgáltatásainkkal tudjuk segíteni az informatikai területeket.

Projektkontrolling

A projektkontrolling napjainkban a legfontosabb stratégiát támogató tevékenységgé vált partnereinknél, ugyanis ellenőrző, visszamérő, elemző funkciójával járul hozzá a rövid és hosszú távú célok eléréséhez.

Szakembereink döntéstámogató elemzésekkel, naprakész információval, projekt beszámolóval látják el a vezetői információs rendszer felhasználóit, értesítik az érdekeltek körét könnyítve és rövidítve a döntéshozatal folyamatát.

Napjainkban nemcsak a projekt végén, a ráfordítások visszamérésekor veszik igénybe e szolgáltatásunkat, hanem akár a projekt teljes folyamata alatt igény szerint monitorozhatják a projekt gazdaságosságát. Módszereinknek és innovatív eszközeinknek köszönhetően pontosan előre jelezhető a tényleges költségfelhasználás és könnyen számszerűsíthetővé válik a tervszámoktól való elmozdulás.

A módszernek és a folyamatos újra tervezésnek köszönhetően bármikor újrakalkulálható a teljes projekt költsége, megteremtve a beavatkozás lehetőségét a projektben érdekeltek számára.

Hatékonyság-növelés

A hatékonyság növelés mára operatív tevékenységnek számít a tanácsadóink munkája során, ugyanis valamennyi felmérést, elemzést egy kiértékelés követ, melyben nemcsak az üzletmenet-folytonosság biztosításának megerősítését várják megrendelőink, hanem tanácsainkat is cégük működési-, irányítási-, és szervezeti struktúrájának felülvizsgálata során. A klasszikus üzleti folyamatok újratervezését (BPR - Business Process Reengineering) jelentő feladatok mellett további vezetői igényeknek is eleget teszünk, javaslatokkal élünk a vezetői döntéshozatal támogatása érdekében; úgymint az optimumkeresés, a hatékony erőforrás-gazdálkodás, a készletallokáció modernizálás vagy az informatikai infrastruktúra racionalizálás területén.

Pályázatok elkészítését és teljes összeállítását is vállalják szakértő kollégáink; tapasztalataiknak köszönhetően gyors és hatékony megoldással szolgálunk a támogatási kérelmet benyújtó szervezet számára a pályázat kiválasztásától a dokumentációk benyújtásáig terjedő teljes időszak alatt.

Innovatív technologiáinknak és kiváló szakértőinknek köszönhetően testre szabott, egyedi megoldásokkal biztosítjuk a naprakész információkat a vállalkozás folyamatainak, függőségi viszonyainak, felelősségi kompetenciáknak figyelembevételével megrendelőink igényeihez igazítva.