Alapmodulok

Ügyviteli rendszerünk magját a pénzügyi-, a folyószámla-, a főkönyvi és az eszköz modul képezi. Ezek a területek nagyrészt törvényileg szabályozottak, ezért a legtöbb vállalkozásnál ugyanazokra a funkciókra van szükség. Ezek a modulok rövid igényfelmérés után gyorsan, paraméterezve testre szabhatók. Ha egy ügyfelünk csak tevékenységének erre a területére keres megoldást, akkor akár egy hét alatt megoldjuk a problémáját!

 • Pénzügyi modul

  A modul mind a forintban, mind a devizában végzett pénzügyi műveletek kezelését tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük a modul főbb funkcióit.

  Bejövő számlák iktatása

  A vállalkozáshoz beérkező számlák első nyilvántartásba vétele történik iktatáskor. A felelős (likvidáló) szervezet által jóváhagyott számlák iktatáskor berögzített adatai egy gombnyomással átkerülnek a bejövő számlák adatai közé. Ettől kezdve kezeli a rendszer tartozásként a számla végösszegét.

  Bejövő számlák kezelése

  A forint és deviza szállítói számlák rögzítését, nyilvántartását végző funkció.

  Kimenő számlák kezelése

  A vállalkozás által kibocsájtott számlák kiállítására, nyilvántartására alkalmas ez a funkció. A számlák kezelése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történik.

  Banki bizonylatok kezelése

  A banki kivonatok nyilvántartását és a banki átutalások kezelését fedi ez a funkció. A rendszer képes kommunikálni a legtöbb hazánkban alkalmazott elektronikus banki programmal. Ez azt jelenti, hogy a banki bizonylatok egyetlen gombnyomással beolvashatók a pénzügyi rendszerbe, az ellenoldali bankszámlaszám ismeretében a program automatikusan előkészíti könyvelésre a banki tételeket, illetve számlakiegyenlítés esetén összepontozza azokat a kiegyenlítetlen számlákkal.

  Pénztár kezelése

  A rendszer több forint- és devizapénztár egyidejű kezelésére képes. Kiállítja a pénztári bizonylatokat, időszaki pénztárjelentéseket készít, meghatározza az átlagos pénzkészlet nagyságát.

  ÁFA-analitika

  Az ÁFA-bevallás alapjául szolgáló kimutatás elkészítésére is alkalmas a rendszer. Az ÁFA-bevallás elkészítése után lezárásra kerül a bevallásban szereplő ÁFA-időszak, ezt követően a rendszer nem engedi módosítani a bevallásban szereplő tételeket. A már lezárt időszakra eső kötelezettségek önrevíziós tételként kerülnek a kimutatásba.

 • Folyószámla modul

  A folyószámla modulban találhatók a vevői illetve szállítói folyószámlával kapcsolatos lekérdezések és az egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek.

  Átvezetés

  A folyószámlák rendezését teszi lehetővé az átvezetés funkció. Partnerek, illetve számlák között vezethetők át forint és deviza összegek.

  Folyószámla-kimutatások

  A folyószámla listákon partnerenként, számlacsoportokba rendezve jelennek meg a pénzügyi tételek. A pénzügyi tételek lehetnek normál, helyesbítő és stornó számlák, banki illetve pénztári tételek, átvezetések. A rendszer a következő kimutatások elkészítésére képes:

  • Ügyfélkarton (ez összes tétel megjelenítése)
  • Rendezett tételek
  • Vevői kintlévőség / Szállítói kötelezettség
  • Lejárt vevői kintlévőség / Lejárt szállítói kötelezettség
  • Korosított vevői kintlevőség / Korosított szállítói kötelezettség
  • Lejárat hete szerint csoportosított vevői kintlévőség / Lejárat hete szerint csoportosított szállítói kötelezettség
  • A kimutatások akár visszamenőleg is, tetszőleges időpontra elkészíthetők.

  Fizetési felszólítás

  A nem kielégítő fizetési fegyelemmel rendelkező vevők számára a vevő által nem rendezett számlákat tartalmazó fizetési felszólítás készíthető.

  Késedelmi kamat elszámolás

  A késedelemmel rendezett vevői számlákhoz a folyószámla adatok (és a rendszerben rögzített késedelmi kamatszázalékok) alapján vevőnkénti késedelmi kamat számítható.

  Egyenlegközlő

  A funkció segítséget nyújt abban, hogy a folyószámláik aktuális egyenlegéről értesítést küldjünk partnereinknek.

  Értékvesztés elszámolása

  A hosszú ideje lejárt számlák ellenértékének behajthatósága az idő múlásával egyre kevésbé valószínű, ezért az ilyen számlák folyamatosan veszítenek értékükből. Az ilyen jellegű értékvesztések elszámolását segíti ez a funkció.

  Deviza követelések és tartozások átértékelése

  A devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek forintban meghatározott értéke a folyószámlákon mindig a teljesítéskori árfolyammal kerül átszámításra. Ha az így számított összeg a meghatározottnál nagyobb mértékben tér el az aktuális árfolyammal számított értéktől akkor át kell értékelni a nyilvántartás adatait. Ez a funkció ezt az átértékelést végzi el.

 • Főkönyvi modul

  Az integrált vállalatirányítási rendszerek lényege, hogy lehetőleg minden adat csak egyszer kerüljön be az adatbázisba, az alrendszerek támaszkodjanak a kapcsolódó modulok által létrehozott és felügyelt adatokra. Rendszerünk főkönyvi modulja ennek az elvnek megfelelően az analitikus nyilvántartások adataiból dolgozik. Minden analitikus nyilvántartás rendelkezik olyan kimutatással, amellyel alátámaszthatók a főkönyvi adatok (ilyen pl. a folyószámla, a készletanalitika vagy az eszköztükör).

  Ha a gazdasági eseménytípusok könyvelési szabályait lefektetjük a rendszerben, akkor az egyes gazdasági események könyvelése a megadott paramétereknek megfelelően, automatizáltan történik.

  Ez a felfogás lehetővé teszi, hogy a könyvelő a fontos szakmai feladatokkal foglalkozzon, a rutinmunka terhét a rendszer leveszi a válláról. A könyvelési paraméterek beállítását követően a könyvelőnek főleg ellenőrző szerepe van a rendszerben.

  Bizonylatok könyvelése

  Az analitikus nyilvántartások bizonylatainak (számlák, banki pénzmozgások, készletmozgások stb.) rögzítésével egyidejűleg - a könyvelési szabályok ismeretében - megtörténik azok főkönyvi feldolgozásra történő előkészítése (kontírozása) is.

  Azokat a gazdasági eseményeket, amelyek analitikus nyilvántartását nem tartalmazza az integrált rendszer, a megszokott módon, vegyes könyvelési bizonylattal kell lekönyvelni.

  Analitikus bizonylatok főkönyvi feladása

  Az analitikus bizonylatok könyvelésre történő előkészítésével a tételek nem jelennek meg automatikusan a könyvelésben. A megfelelően előkészített bizonylatokkal azonban nem kell mást tenni, csak egy gombnyomással átvezetni (feladni) a könyvelésbe. Ez a főkönyvi feladás történhet bizonylatonként, illetve csomagoltan. A rendszer gondoskodik arról, hogy a bizonylatok könyvelési adatai a feladás után ne módosulhassanak.

  Főkönyvi kimutatások

  A rendszer természetesen alkalmas a szokásos főkönyvi kimutatások elkészítésére. Az alábbi kimutatások tetszőleges időszakra (akár visszamenőlegesen is) lekérhetők a rendszerből:

  • Főkönyvi összesítő
  • Főkönyvi kivonat
  • Főkönyvi karton

  Mérleg és eredménykimutatás

  A főkönyvi kivonat adatai alapján különböző főkönyvi kimutatások készíthetők a rendszerben. Ezeknek a kimutatásoknak az összefüggései sémákban írhatók le. Az elkészült sémák alapján azután bármelyik pillanatban elkészíthetők az aktuális kimutatások.

  A mérleg és az eredménykimutatás a leggyakrabban használt - ilyen sémán alapuló - kimutatás. Ezeken túlmenően készíthető séma pl. az iparűzési adó számításához vagy a követelések és kötelezettségek kimutatásához is.

 • Eszköz modul

  A Vállalat birtokában lévő tárgyi eszközök adatainak nyilvántartására, és az ezekkel kapcsolatos események kezelésére használható a modul.

  Eszköznyilvántartás

  Az eszköznyilvántartás tartalmazza az eszközök főbb adatait. A rendszer alkalmas arra, hogy a szállítói számlákból és a pénztári kifizetések tételeiből összegyűjtse az eszközbeszerzések adatait, és beillessze azokat az eszköznyilvántartásba.

  A program kezeli a maradványértéket és a fejlesztési tartalékot, és ezeket figyelembe véve határozza meg a számviteli és az adótörvény szerinti értékcsökkenést. A rendszer lehetőséget ad az eszközök közötti kapcsolatok kezelésére, a beépülő alkatrészek hozzárendelhetők a bővített eszközhöz.

  Események kezelése

  A következő, eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket kezeli a rendszer:

  • Aktiválás
  • Értékcsökkenés elszámolása
  • Értékhelyesbítés
  • Selejtezés
  • Értékesítés
  • Eszközök és eszköztípusok közötti átvezetés

  Kimutatások

  Az rendszer az alábbi kimutatásokat tartalmazza az eszközökhöz kapcsolódóan:

  • Állományba vételi bizonylat
  • Eszközkarton
  • Eszköztükör
  • Eszközleltár

  Főkönyvi kapcsolat

  A könyvelésbe az eszköz események a beállított paramétereknek megfelelő összesítésben, automatikusan kerülnek be.