DNS Szoftverház Kft.

...a működő megoldások szállítója...

A pénzügyi modul

an image

A modul mind a forintban, mind a devizában végzett pénzügyi műveletek kezelését tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük a modul főbb funkcióit.

Bejövő számlák iktatása

A vállalkozáshoz beérkező számlák első nyilvántartásba vétele történik iktatáskor. A felelős (likvidáló) szervezet által jóváhagyott számlák iktatáskor berögzített adatai egy gombnyomással átkerülnek a bejövő számlák adatai közé. Ettől kezdve kezeli a rendszer tartozásként a számla végösszegét.

Bejövő számlák kezelése

A forint és deviza szállítói számlák rögzítését, nyilvántartását végző funkció.

Kimenő számlák kezelése

A vállalkozás által kibocsájtott számlák kiállítására, nyilvántartására alkalmas ez a funkció. A számlák kezelése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Banki bizonylatok kezelése

A banki kivonatok nyilvántartását és a banki átutalások kezelését fedi ez a funkció. A rendszer képes kommunikálni a legtöbb hazánkban alkalmazott elektronikus banki programmal. Ez azt jelenti, hogy a banki bizonylatok egyetlen gombnyomással beolvashatók a pénzügyi rendszerbe, az ellenoldali bankszámlaszám ismeretében a program automatikusan előkészíti könyvelésre a banki tételeket, illetve számlakiegyenlítés esetén összepontozza azokat a kiegyenlítetlen számlákkal.

Pénztár kezelése

A rendszer több forint- és devizapénztár egyidejű kezelésére képes. Kiállítja a pénztári bizonylatokat, időszaki pénztárjelentéseket készít, meghatározza az átlagos pénzkészlet nagyságát.

ÁFA-analitika

Az ÁFA-bevallás alapjául szolgáló kimutatás elkészítésére is alkalmas a rendszer. Az ÁFA-bevallás elkészítése után lezárásra kerül a bevallásban szereplő ÁFA-időszak, ezt követően a rendszer nem engedi módosítani a bevallásban szereplő tételeket. A már lezárt időszakra eső kötelezettségek önrevíziós tételként kerülnek a kimutatásba.