DNS Szoftverház Kft.

...a működő megoldások szállítója...

A gyártási modul

Gyártás

A gyártási modul a termelő vállalkozások számára használható funkciókat tartalmazza. A modul végig követi a gyártás folyamatát a gyártási tervektől kezdve a minőség-ellenőrzésig és a gyártási elszámolásig.

Normák

A gyártási modul alapadatait képezik a termékek összetevőit tartalmazó alapanyagok, alkatrészek listái, a normák. Ezek a gyártási normák tartalmazhatják a nem anyag jellegű összetevőket, pl. a termék előállításához szükséges energiát is. Számos feldolgozás, kimutatás és lista alapul ezeken az adatokon, ezért kitüntetett szerepük van a modulban.

Gyártási terv

A gyártási tervezés 12 hétre előre, heti bontásban tartalmazza a gyártandó termékeket és a gyártandó mennyiségeket. A gyártási terv és a terméknormák adatai alapján a rendszer elkészíti a gyártás anyagszükségletét, a készletek és a függő beszerzési rendelések ismeretében pedig elkészíti a beszerzést segítő listát, amely a tervezési időszakra tartalmazza a beszerzendő alap- és csomagolóanyagok mennyiségét és a szükséglet időpontját.

Gyártási rendelés

A gyártási rendelés az a belső bizonylat, amely termelési folyamattal kapcsolatos adatokat tartalmazza. Előállítja a termék gyártandó mennyiségének anyagszükségletét, segíti az üzemből hiányzó alapanyagok raktárból történő bekérését. A gyártás végén a modul önköltségi árat számol és készletre veszi az elkészült kész- vagy félkészterméket, a felhasznált alapanyagokkal pedig csökkenti az üzemi készletet.

Minőség-ellenőrzés

A minőség-ellenőrző modul a félkész- és késztermékek minőségvizsgálatának segítésén túl tartalmazza a beérkező alap- és csomagolóanyagok ellenőrzését segítő funkciókat is. A minőség-ellenőrzés a vizsgálandó cikk fajtájától függő különböző vizsgálatok elvégzéséből áll, a modul segít a szükséges vizsgálatok elvégzésében és dokumentálja a vizsgálatok elvégzését.

Kimutatások

A szokásos termeléssel kapcsolatos dokumentumokon (anyagbekérő, gyártási napló, anyagelszámolás) kívül többek között az alábbi listákkal segíti a termelési folyamatot:

  • Alap- és csomagolóanyag-készletek alapján gyártható mennyiségek
  • Aktuális anyagköltségek
  • Időszaki termelés és anyagfelhasználás (a normáktól való eltérések vizsgálatánál fontos)
  • Időszaki anyagfelhasználás