DNS Szoftverház Kft.

...a működő megoldások szállítója...

Folyószámla modul

Folyószámla

A folyószámla modulban találhatók a vevői illetve szállítói folyószámlával kapcsolatos lekérdezések és az egyéb ehhez kapcsolódó tevékenységek.

Átvezetés

A folyószámlák rendezését teszi lehetővé az átvezetés funkció. Partnerek, illetve számlák között vezethetők át forint és deviza összegek.

Folyószámla-kimutatások

A folyószámla listákon partnerenként, számlacsoportokba rendezve jelennek meg a pénzügyi tételek. A pénzügyi tételek lehetnek normál, helyesbítő és stornó számlák, banki illetve pénztári tételek, átvezetések. A rendszer a következő kimutatások elkészítésére képes:

  • Ügyfélkarton (ez összes tétel megjelenítése)
  • Rendezett tételek
  • Vevői kintlévőség / Szállítói kötelezettség
  • Lejárt vevői kintlévőség / Lejárt szállítói kötelezettség
  • Korosított vevői kintlevőség / Korosított szállítói kötelezettség
  • Lejárat hete szerint csoportosított vevői kintlévőség / Lejárat hete szerint csoportosított szállítói kötelezettség

A kimutatások akár visszamenőleg is, tetszőleges időpontra elkészíthetők.

Fizetési felszólítás

A nem kielégítő fizetési fegyelemmel rendelkező vevők számára a vevő által nem rendezett számlákat tartalmazó fizetési felszólítás készíthető.

Késedelmi kamat elszámolás

A késedelemmel rendezett vevői számlákhoz a folyószámla adatok (és a rendszerben rögzített késedelmi kamatszázalékok) alapján vevőnkénti késedelmi kamat számítható.

Egyenlegközlő

A funkció segítséget nyújt abban, hogy a folyószámláik aktuális egyenlegéről értesítést küldjünk partnereinknek.

Értékvesztés elszámolása

A hosszú ideje lejárt számlák ellenértékének behajthatósága az idő múlásával egyre kevésbé valószínű, ezért az ilyen számlák folyamatosan veszítenek értékükből. Az ilyen jellegű értékvesztések elszámolását segíti ez a funkció.

Deviza követelések és tartozások átértékelése

A devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek forintban meghatározott értéke a folyószámlákon mindig a teljesítéskori árfolyammal kerül átszámításra. Ha az így számított összeg a meghatározottnál nagyobb mértékben tér el az aktuális árfolyammal számított értéktől akkor át kell értékelni a nyilvántartás adatait. Ez a funkció ezt az átértékelést végzi el.