DNS Szoftverház Kft.

...a működő megoldások szállítója...

Az eszköz modul

Eszközök

A Vállalat birtokában lévő tárgyi eszközök adatainak nyilvántartására, és az ezekkel kapcsolatos események kezelésére használható a modul.

Eszköznyilvántartás

Az eszköznyilvántartás tartalmazza az eszközök főbb adatait. A rendszer alkalmas arra, hogy a szállítói számlákból és a pénztári kifizetések tételeiből összegyűjtse az eszközbeszerzések adatait, és beillessze azokat az eszköznyilvántartásba.

A program kezeli a maradványértéket és a fejlesztési tartalékot, és ezeket figyelembe véve határozza meg a számviteli és az adótörvény szerinti értékcsökkenést. A rendszer lehetőséget ad az eszközök közötti kapcsolatok kezelésére, a beépülő alkatrészek hozzárendelhetők a bővített eszközhöz.

Események kezelése

A következő, eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket kezeli a rendszer:

  • Aktiválás
  • Értékcsökkenés elszámolása
  • Értékhelyesbítés
  • Selejtezés
  • Értékesítés
  • Eszközök és eszköztípusok közötti átvezetés

Kimutatások

Az rendszer az alábbi kimutatásokat tartalmazza az eszközökhöz kapcsolódóan:

  • Állományba vételi bizonylat
  • Eszközkarton
  • Eszköztükör
  • Eszközleltár

Főkönyvi kapcsolat

A könyvelésbe az eszköz események a beállított paramétereknek megfelelő összesítésben, automatikusan kerülnek be.